Welke asbestziektes bestaan er en hoe behandel je ze?

Asbestose

Asbestose, ook wel stoflong genoemd, is een aandoening van het longweefsel zelf die gepaard gaat met bindweefselvorming (fibrose) in de wand van de longblaasjes (de alveolen

Hoe asbestose te herkennen en wat eraan te doen en hoe een schadevergoeding claimen, hebben we in detail uitgeschreven op onze asbestose pagina. De andere asbestziektes vindt u hieronder.

Mesothelioom

Een mesothelioom, ofwel ook wel kanker  van het borstvlies; het buikvlies of het hartzakje genoemd.

Het is de meest gevreesde asbestziekte, aangezien ze in alle gevallen op relatief korte tijd tot de dood leidt. Zoals elke kanker, kan de ziekte bij eender wie spontaan voorkomen, maar we zien ze vooral bij mensen die aan asbest werden blootgesteld, meestal tijdens hun werk. Er zijn geen andere oorzaken van mesothelioom  bekend. Typisch is de lange tijd (tot 40 jaar en meer) die kan verstrijken tussen de blootstelling en het verschijnen van de ziekte. Toch is de kans om de ziekte te krijgen erg klein, aangezien ze zo zeldzaam is. Nochtans zullen ook die geringe blootstellingen volstaan om de ziekte, als ze zich voordoet, aan de asbestblootstelling toe te schrijven.
Mesothelioom wordt geregeld aangetroffen bij mensen die niet door hun beroep aan asbest werden blootgesteld, maar vanuit hun omgeving. Zo werden gevallen gemeld bij echtgenotes van werklieden die vroeger met hun bestofte werkkledij uit de asbestfabriek naar huis kwamen. Ook bij mensen die in de onmiddellijke nabijheid van een asbestverwerkend bedrijf woonden deden er zich gevallen voor of bij doe-het-zelvers die asbestmateriaal in hun woning hadden aangebracht. Gezien de lange periode die kan verstrijken tussen de blootstelling aan asbest en het verschijnen van de ziekte, kunnen zulke gevallen ook vandaag nog aan de oppervlakte komen

Het is een zeldzame ziekte, maar mensen die werden blootgesteld aan asbest hebben meer kans om de ziekte te krijgen. In ons land kan meer dan 80% van de gevallen aan asbest worden toegeschreven. In de meeste gevallen gaat het om een beroepsblootstelling uit het verleden. Er is geen verband met roken. Het duurt gemiddeld zo’n veertig jaar voor de blootstelling aan asbestvezels een mesothelioom uitlokt. Er bestaat voorlopig nog geen genezende behandeling.

Strottenhoofdkanker

 

 

Een strottenhoofdkanker is een kwaadaardige tumor die zich kan ontwikkelen vanuit verschillende delen van het strottenhoofd (de larynx), maar die voornamelijk  de stembanden treft. De twee belangrijkste risicofactoren voor strottenhoofdkanker zijn roken en alcoholgebruik. Asbest is eveneens bekend als risicofactor, doch het verband is minder sterk.

Voor erkenning door het Asbestfonds is, zoals voor asbestose, een blootstelling van ten minste 25 vezeljaren vereist. Zulke blootstellingen deden zich bijna uitsluitend voor bij personen die beroepshalve met asbest hebben gewerkt. Omgevingsblootstellingen van dezelfde omvang zijn nauwelijks bekend.

Longkanker

Komt 30 keer meer voor dan mesothelioom. De kans om de ziekte te krijgen, neemt toe bij blootstelling aan sommige stoffen. Sigarettenrook is de belangrijkste oorzaak van longkanker in onze bevolking: een gemiddelde roker heeft 23 keer meer kans om longkanker te krijgen dan een niet-roker.

Longkanker omvat alle kwaadaardige primaire tumoren van de longen en de ademhalingswegen. Met ‘primair’ wordt bedoeld dat het wel degelijk een kanker van het longweefsel  betreft, geen uitzaaiing van een andere kanker. Longkanker wordt vooral veroorzaakt door roken. Maar rokers die ook asbestvezels hebben ingeademd, lopen nog een groter risico om de ziekte te krijgen. Het duurt doorgaans tien à twintig jaar – of langer – voor sigarettenrook en asbest longkanker veroorzaken.​

Wat de blootstelling betreft, worden dezelfde eisen gesteld als voor asbestose en strottenhoofdkanker (25 vezeljaren). Dat betekent dat een longkanker – in de praktijk – enkel voor vergoeding in aanmerking zal komen als er sprake is van een duidelijke beroepsblootstelling in het verleden.

Bilaterale diffuse pleuraverdikkingen

Diffuse pleuraverdikkingen worden gevormd door littekenweefsel in het longvlies. De ziekte is in principe specifiek voor een asbestblootstelling, maar er bestaan enkele uitzonderingen: ze kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een vroegere infectie (pleuritis) of van een heelkundige ingreep op de borstkas. Wanneer pleuraverdikkingen in beide longen voorkomen, hebben ze een grotere kans in verband te staan met een asbestblootstelling.

Bent u getroffen door door asbestose? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds, een onderdeel van het Fonds voor de beroepsziekten.

Ook wie niet voor zijn beroep werd blootgesteld aan asbest kan een schadevergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld huisgenoten van iemand die met asbest werkte, omwonenden van een asbestverwerkend bedrijf of simpelweg: alle inwoners van België.

Alle info over het Asbestfonds en de schadevergoedingen (inclusief voorwaarden), kan u nalezen op onze pagina over het Asbestfonds.

 

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: