Nuttige adressen

Ik heb een vraag over asbest. Waar kan ik terecht?

De FOD Volksgezondheid is enkel bevoegd voor het verbod van het op de markt brengen, de vervaardiging en het gebruik van producten die asbestvezels bevatten. Dit verbod geldt sinds 2001.

Voor vragen over asbest kan u terecht bij de gewestelijke overheden:

La Cellule permanente environnement-santé (CPES) :

http://environnement.sante.wallonie.be/home/en-wallonie/cellule-permanente-environnement-sante.html (externe link)

 

 

 

Informatie over de gezondheidsrisico’s van asbest vindt u op de websites van de gewestelijke overheden:

 • Vlaams Gewest:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): https://www.ovam.be/gezondheidsrisicos (externe link) 

U kunt terecht bij uw huisarts of bij de medisch milieukundigen van het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) van uw regio (zie www.gezondheidenmilieu.be (externe link) en http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/asbest-1238.html (externe link)).

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/asbest (externe link)

De Groene Ambulance: https://leefmilieu.brussels/themas/binnenlucht/uw-interieur-schoonhouden/rcib (externe link)

U kunt de Groene Ambulance van Leefmilieu Brussel contacteren via 02 775 75 75 of via het webformulier (externe link)

 • Waals Gewest:

- La Cellule permanente environnement-santé (CPES) :

http://environnement.sante.wallonie.be/home/en-wallonie/cellule-permanente-environnement-sante.html (externe link)

cpes@spw.wallonie.be, 081/32.74.41

Numéro vert : 1718 - formulaire de contact (externe link)

- De SAMI - "Services d'Analyse des Milieux Intérieurs": https://apw.be/actions/samilpi/ (externe link)

Er bestaat ook een Asbestfonds (AFA) dat vergoedingen uitkeert aan asbestslachtoffers die lijden aan mesothelioom of asbestose (zie http://afa.fgov.be/afa_nl.html (externe link)).

Als werknemer bent u beschermd tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Dit is een bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. U kunt contact opnemen met de Externe directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van uw provincie: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550 (externe link)

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: