Wat is een asbestverwijderaar en is de inschakeling ervan verplicht?

Laat u het asbest liever wegnemen door een aannemer? Let er dan op dat zijn werknemers het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ op zak hebben. U kunt dat attest op elk moment opvragen bij de aannemer. Aannemers mogen via “eenvoudige handelingen” naast bovenvermelde asbesttoepassingen ook volgende asbesttoepassingen verwijderen: 

 • losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest ge-fixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
 • asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voorzover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.

Wil je zelf werken als asbestverwijderaar? lees dan hier verder.

Een asbestverwijderaar is een opgeleid professional in het verwijderen van asbest. De asbestverwijderaar beschikt over een attest ‘eenvoudig handelen’ én hij of zij houdt zich aan de Code van Goede praktijken ‘Veilig werken met asbestdaken en- gevels’. In de onderstaande tabel wordt weergegeven wanneer het inschakelen van een asbestverwijderaar verplicht is. 

Volgens de wet mogen enkel ondernemingen erkend volgens de bepalingen van boek VI, titel 4 erkenning van asbestverwijderaars uit de codex over het welzijn op het werk sloop- of verwijdering werkzaamheden waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen, verrichten.

 

Soort asbest  Uitleg  Verplicht? 
Hechtgebonden asbest in goede staat  De asbestvezels zitten vast in de materiaalstructuur. NEE
Hechtgebonden asbest in slechte staat De asbestvezels zitten door de slechte staat van het materiaal niet meer vast in de materiaalstructuur.  JA
Niet-hechtgebonden asbest De asbestvezels zitten niet vast in de materiaalstructuur. JA

Kies hierbij dan wel voor een aannemer waarvan de uitvoerende werknemers over het jaarlijks opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ beschikken. Zij mogen volgende asbesttoepassingen verwijderen:

 

 • hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
 • hechtgebonden asbest dat beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en dat verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
 • asbesthoudende dichtingen of pakkingen, koorden, geweven materialen, remvoeringen en analoge materialen;
 • losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
 • besmetting met asbest in een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voor zover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.

 

De asbestverwijderaar maakt gebruik van aangeleerde methodes om op zo een veilig mogelijke manier de asbesthoudende materialen uit een gebouw te verwijderen. Alvorens hij of zij van start gaat met het verwijderen van de asbest, wordt de omgeving rond het gebouw afgezet. Daarna verwijdert de asbestverwijderaar de asbesthoudende materialen. Luchtdicht verpakt (in asbestzakken), worden de asbesthoudende materialen uit het gebouw gehaald en in een asbestcontainer gelegd. Eventuele vrijgekomen asbestvezels worden opgezogen met een stofzuiger die beschikt over een speciale filter. Na de verwijdering komt een erkend labo ter plaatse om het gebouw al dan niet vrij te geven.

Als particulier ben je niet verplicht om een opleiding te volgen alvorens je hechtgebonden asbest gaat verwijderen. Wel heb je de mogelijkheid om bij de VDAB een opleiding te volgen “asbest eenvoudige handelingen”. Bij het afronden van deze opleiding verkrijg je een certificaat met een geldigheid van 1 jaar. Voor de opleiding betaal je 260 euro.

Als werknemer van een asbestverwijderingsbedrijf en als aannemer ben je verplicht om een opleiding voor het verwijderen van asbest te volgen. Deze opleiding duurt minimaal 8 uur en dient elk jaar herhaald te worden. Het certificaat dat je verkrijgt na het afronden van de opleiding heeft een geldigheid van 1 jaar. Naast de 8 uur durende opleiding moet je als werknemer elk jaar 8 uur bijscholing volgen.

Ben je een asbestverwijderaar en/of asbestdeskundige? Dan kan je ook terecht bij VAB (Vereniging van asbestverwijderende bedrijven) en Fedasbest (de Vereniging van asbestdeskundigen en erkende asbestlaboratoria)

Hoe gaat een asbestverwijderaar tewerk?

Wil je werken als asbestverwijderaar?

Er zijn momenteel ongeveer 500 erkende asbestverwijderaars actief in ons land. Die houden zich bezig met het verwijderen van de schadelijke asbestvezels die tussen 1940 en 1998 in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt zijn.

De productie van asbest werd in België verboden in 1998 (de voorraden mochten nog tot en met 2001 worden opgebruikt). Sinds dat verbod wordt jaarlijks massaal asbest verwijderd. Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen zijn weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn. Aan toekomstperspectief en jobzekerheid dus geen gebrek voor wie de job van asbestverwijderaar overweegt.

Wat moet je kunnen?

Wie als professionele aan asbestverwijdering wil doen, moet daar wettelijk gezien een erkende opleiding voor volgen. Je moet eerst aangeworven worden bij een firma die gespecialiseerd is in asbestverwijdering. Vervolgens moet je de basisopleiding asbest van 32 uur volgen, bij een extern opleidingscentrum. Zo leer je werken met een couveusezak en in een hermetische zone. De wet voorziet ook een verplichte jaarlijkse herhaling van de opleiding. Meer informatie over de opleidingen vind je via de Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven (VAB-ABD) en via Tecno Bouw vzw.

Waarom kiezen voor een job als asbestverwijderaar?

Dagelijks schadelijke stoffen verwijderen klinkt misschien niet zo aantrekkelijk. Nochtans zijn er veel voordelen aan deze job:

Voordelen

• Je hebt, volgens het asbestafbouwplan van het Vlaams Gewest, jobzekerheid tot in 2040 (en wellicht daarna ook nog). Asbestverwijderaar staat trouwens op de lijst van knelpuntberoepen

• Meteen (kans op) een vast contract.

• Mooi loon in de bouwsector volgens PC 124.

• Geen specifieke diploma’s nodig

• Doorgroeipotentieel, want deze sector gaat hard groeien

• Je komt op alle plaatsen: industriële sites, openbare gebouwen, privé-opdrachtgevers en particulieren.

• Grote variatie: je verwijdert niet alleen asbest, maar bouwt ook hermetische zones met hout en plasticfolie, je installeert douches, materiaalsassen, extractoren,…

• In de hermetische zone werk je maar gedurende periodes van twee uur, die gevolgd worden door een pauze.

Maar aan elke job zijn er ook nadelen

• Asbest kampt met een negatief imago. De stof asbest is dan misschien wel gevaarlijk, maar asbest verwijderen zelf is dat niet. Tenminste als je het op de juiste manier doet. Veel bouwvakkers worden dagelijks blootgesteld aan hoge concentraties asbest zonder dat ze het weten. Een opgeleid asbestverwijderaar beheerst het risico van asbest. De werkgever zorgt voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, gekeurd materiaal en strikte veiligheidsregels zodat je je werk veilig kan doen. Er gebeuren dagelijkse metingen door een onafhankelijk en erkend labo en er is een nauwgezette controle door de overheid, om ervoor te zorgen dat je niet wordt blootgesteld aan asbest.

• Het is fysiek werk, dus je moet een goede conditie hebben

• Je mag geen claustrofobie (werken in kleine ruimtes) of hoogtevrees hebben (daken).

• Je mag geen baard hebben. Je moet immers een beschermend masker kunen dragen waar niks tussen kan.

Solliciteren? Op de website van de VDAB kan je alle vacatures terugvinden. We hebben al op voorhand die met asbest bekeken en die kan je hier terugvinden.

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: