Asbest in Golfplaten

Asbest golfplaten waren een populaire dakbedekking, ondermeer voor tuinhuizen, garages, stallen en magazijnen. Vroeger verwees men daarbij ook vaak over Eternit golfplaten.

Ze behoren tot de groep van de hechtgebonden asbest.

Golfplaten van asbestcement is een van de meest voorkomende asbesthoudende materialen in de bouw. Deze golfplaten hebben een lage risico factor omdat ze zich sterk binden aan de basis van het cement.

Asbest werd vooral gebruikt bij de fabricage van golfplaten tot het jaar 1994. Ze werden daardoor sterker en brandwerender.  Golfplaten van Asbestcement bestaat voor 85 à 90% uit cement en 10 à 15% asbestvezels. Daardoor waren ze ook goedkoop om een schuur/stal/magazijn mee te bedekken.

Algemeen kan je stellen dat wanneer je golfplaten ouder zijn dan 1994, je er kan vanuit gaan dat ze asbest bevatten!

Lees verder hoe je ze kan herkennen, wanneer ze schadelijk zijn voor de gezondheid, hoe je ze best kan (laten verwijderen), waar ermee naartoe en wat de kosten zijn.

Hoe herken je ze?

Golfplaten mét en zonder asbest lijken soms veel op elkaar, maar op basis van deze zaken kan je zien of ze asbest bevatten:

 1. Datum van fabricage: vanaf 1 januari 1994 werd het verboden om nog asbest te verwerken in golfplaten, dus kocht je golfplaten NA die datum, en ze komen vanuit Europa, dan is er géén asbest meer aanwezig. Kocht je ze VOOR die datum, dan heb je zo goed als zeker asbest in je dak.
 2. Markering op de plaat: Asbest golfplaten kan je op zich snel herkennen aan hun codering of markering. 
  1. Zie je op de (voor)laatste golf een markering AT, NF of CAF dan zit er WEL asbest in jou golfplaten
  2. Zie je op de golfplaten één van volgende codes: NT,AF,AFM,NA,AP,AV dan bevatten ze géén asbest
  3. Als er geen markering aanwezig is of je ziet ze niet, maar de golfplaten dateren van vóór 1994, ga er dan maar vanuit dat de kans héél groot is, dat er asbest aanwezig is.
 3. Bouwplannen: Heb je de bouwplannen van je schuur/stal/hoeve/magazijn nog en staat er bij het type dakbedekking iets ler “ABC” golfplaat, dan zit er asbest in, want ABC staat voor asbestcement.
 4. Op het zicht: asbest golfplaten herken je vaak ook gewoon wanneer je ze ziet. Vaak zien ze er heel verweerd uit en groeit er mos op. Soms kan je ook witte spikkels zien (tenzij ze destijds zwart geverfd werden), wat ook naar asbest verwijst. Zie je onderaan een honingraatstructuur (gebruik een zaklamp), dan heb je ook met asbest te maken.
 5. Vlamtest: een vlamtest is ook een betrouwbare manier om asbest op te sporen. Wanneer je met een vuurvlam (aansteker) over asbestvezels gaat (neem ergens een afgebroken hoek of plaats waar het materiaal gebroken is), en deze vezels enkel gloeien zonder op te branden, is de kans groot dat u met asbest te maken heeft. Asbestvrije vezels zullen door hitte uiteenvallen, maar asbestvezels zijn hittebestendig. Bekijk hier een filmpje over de vlamtest: https://www.youtube.com/watch?v=s8DyBBPV73I

Foto honingraatstructuur

Naast deze simpele steekproeven is er maar één optie die absoluut uitsluitsel zal geven en dat is inschakelen van een asbestdeskundige en/of analyses te laten uitvoeren in een erkend labo. Voor een analyse betaal je ongeveer 45 euro en de labo’s kan je terugvinden op onze lijst erkende labo’s.

Je kan ook nagaan of je asbesthoudende leien of golfplaten hebt d.m.v. de twee beslissingsbomen die de OVAM opstelde. Deze beslissingsbomen gelden voor de meeste asbesthoudende leien en golfplaten. Maar om 100% zekerheid te hebben, ga je nog altijd best langs bij een erkend labo.

Zijn asbestgolfplaten schadelijk voor de gezondheid?

Golfplaten behoren tot de groep van de hechtgebonden asbest. Maar zowel de weersomstandigheden als de ouderdom van de golfplaten, kunnen zorgen voor aanzienlijke verwering, mosgroei, afbrokkeling, enz. Daardoor kan de hechtgebonden toestand wijzigen naar semi hechtgebonden of zelfs losgebonden toestand. In dat laatste geval ontstaat er dan wel degelijk een risico voor mens en milieu omwille van vrijkomende schadelijke asbestvezels.

Jonge en/of onbeschadigde golfplaten, die asbest bevatten, zullen onder normale omstandigheden geen asbestvezels vrijgeven, luchtvervuiling veroorzaken of de volksgezondheid beïnvloeden.

Het verwijderen van deze golfplaten en/of het boren van gaten, spuiten onder hoge druk, borstelen/schuren van golfplaten kan echter leiden tot het vrijkomen van zeer fijne asbestvezels die gedurende een zeer lange periode in de lucht blijven.

Dan is de kans zeer groot dat mensen deze vezels inhaleren. Na inhalatie kunnen zulke vezels vele jaren in het lichaam blijven waardoor men uiteindelijk wél een gezondheidsrisico loopt.

Indien je langdurig wordt blootgesteld aan asbest kunnen er ernstige ziektes optreden zoals asbestose - strottenhoofdkanker - longkanker en andere ziektes.

Asbest golfplaten verwijderen? zelf of laten doen?

Mag je zelf asbest golfplaten verwijderen? JA, dat mag!

Lees alles over wat wel en niet mag, op onze zelf asbest verwijderen pagina.

Als je ze zelf verwijdert, mag je ze onder bepaalde voorwaarden ook binnenbrengen in het recyclage en/of containerpark. Lees alles over de voorwaarden en kosten op onze containerpark pagina.

Neem je liever geen risico’s en wil je zeker zijn van een goede verwijdering, afvoer en verwerking van je asbestleien, doe dan beroep op een erkende asbestverwijderaar. Ga naar onze contactpagina voor een gratis offerte en kijk op onze premiepagina na, of je in aanmerking komt voor premies/subsidies.

Als je golfplaten dak aan vernieuwing toe is, durven sommigen ook wel eens een overdak plaatsen over de asbestleien. Dit is echter het probleem verschuiven naar later en het gevaar van de aanwezige asbestvezels blijft bestaan. Tegen 2040 moet alle asbest sowieso verwijderd worden en dan zit je met een veel hogere kost, een verloren dakoverzet en langere werken.

Verder ben je verplicht om een asbestinventarisatie en een asbestmelding te laten doen voor je de asbest golfplaten laat verwijderen. Als je dit niet doet wordt dit gezien als een zware overtreding en krijg je een hoge boete van de gemeente/stad, die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Bij de asbestmelding vraagt de overheid om de volgende dingen:

 • Een situatieschets, waarin je beschrijft hoe het verwijderen van de asbest invloed heeft op de omgeving;
 • de afmetingen van het gebouw;
 • de asbestinventarisatie rapport;
 • de sloopmethode en het sloopveiligheidsplan;

de hoeveelheid van het vrijkomende asbest.

Wat kost het verwijderen van asbest golfplaten?

De kostprijs voor het laten verwijderen van asbest golfplaten hangt af van :

 • De oppervlakte van het dak (en dus de hoeveelheid aan golfplaten)
 • Het al dan niet nodig hebben van een hoogtewerker/stelling
 • Aantal containers
 • De kosten voor het storten en verwerken van het asbestafval

Algemeen kost het verwijderen van golfplaten tussen de 15 en 20 euro per vierkante meter.

Voor een precieze kostprijs vraag je het best een offerte aan via onze contactpagina.

Vermits de woningen met asbest golfplaten ouder zijn dan 10 jaar, genieten huiseigenaars van een gunstige BTW voet van 6% in plaats van 21%

Vanaf 2024 zijn asbestdaken die blootgesteld worden aan de buitenlucht verboden. Laat je dak dus onderzoeken door een erkende asbestverwijderaar

Controleer op onze premiepagina of je in aanmerking komt voor een subsidie van de Vlaamse Regering wanneer je asbest golfplaten laat verwijderen

Eternit Golfplaten

Vroeger werd de naam Eternit vaak gelinkt aan asbesthoudende golfplaten. Ze werden in het verleden op grote schaal geproduceerd door Eternit Fabrieken B.V. (latere bedrijfsnaam “Eternit”) waaraan de naam ‘Eternit golfplaten’ ontleend werd.

Eternit was één van de vele bedrijven die zich bezighield met de productie van asbestcement en de verwerking van asbest. Asbestcement was een van de talloze toepassingen van asbest in Vlaanderen.

Het bedrijf produceerde tot wanneer asbest en asbestcement verboden werden, en maakte verschillende producten zoals asbest golfplaten, asbest vlakke platen, asbesthoudende buizen en isolatieplaten. De asbesthoudende producten van Eternit werden in het verleden veel gebruikt op daken als dakbedekking en dakbeschot. In woningen en gebouwen van voor 1998, is de kans groot dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt. Wanneer de asbest in slechte staat (niet hecht gebonden toestand) verkeert of wanneer er verbouwd gaat worden aan een woning is het verplicht (aanbevolen) om de asbest te verwijderen.

We geven wel graag mee dat het feit dat Eternit aan asbest verbonden wordt eerder stamt uit de volksmond, waar het één met het ander werd geassocieërd. De producten die Eternit sinds 1998 produceert bevatten sowieso géén asbest. Mocht u twijfelen of uw dak asbest bevat, dan kan u dit best laten nakijken door een Erkende Asbestdeskundige en aanvragen via onze contactpagina.

Deze golfplaten werden gemaakt tussen 1950 en 1980 . Afbreken moet héél voorzichtig gebeuren want bij de minste scheur, komen er schadelijke asbestvezels vrij

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: