Versie: 03 mei 2023

Disclaimer

Asbestinfo.vlaanderen doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de website wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Asbestinfo.vlaanderen niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze website gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt via info@asbestinfo.vlaanderen

Alles wat op de website van Asbestinfo.vlaanderen staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de website van Asbestinfo.vlaanderen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Asbestinfo.vlaanderen niks van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Asbestinfo.vlaanderen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website van Asbestinfo.vlaanderen staat.

Privacybeleid

ASCOOK BV. (hierna Asbestinfo.vlaanderen), met ondernemingsnummer 0734.843.294, gevestigd aan

Steenborreveld 4
1501 Buizingen
België

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:info@asbestinfo.vlaanderen en www.asbestinfo.vlaanderen

Rik Van den Berghe is de Functionaris Gegevensbescherming van Asbestinfo.vlaanderen. Hij is per e-mail te bereiken via info@Asbestinfo.vlaanderen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Asbestinfo.vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Je kan alleen informatie aanvragen wanneer we over een minimale hoeveelheid persoonsgegevens beschikken. Asbestinfo.vlaanderen of haar partners hebben die nodig om een offerte/advies uit te brengen die geheel afgestemd is op je situatie. Als je Asbestinfo.vlaanderen of een van haar andere diensten gebruikt, dan gaan we er vanuit dat je dit begrijpt en de verwerking van persoonsgegevens goedkeurt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens die we alleen verzamelen als je een offerte-aanvraag doet

Voor- en achternaam  We hechten veel waarde aan persoonlijke dienstverlening. Met een voor- en achternaam maak je het mogelijk voor asbestinfo.vlaanderen en/of partners om je netjes aan te spreken.
Postcode We vragen jouw postcode om te zien welke wetgeving van toepassing is en/om te zien welke partners jouw regio bedienen.. De partners kunnen nadat ze toestemming aan je hebben gevraagd bijvoorbeeld je woonadres bezoeken om een asbeststaal te nemen. Of dat gebeurt, is per situatie verschillend.

Ook kunnen partners en/of asbestinfo.vlaandere, adresgegevens gebruiken om bij de gemeente te controleren op lokale subsidiemogelijkheden.
Telefoonnummer

Emailadres

De partners zullen in de meeste gevallen telefonisch contact opnemen. Bij geen gehoor sturen ze je een e-mail, SMS of WhatsApp bericht.
Overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Asbestinfo.vlaanderen levert een service door op te treden als tussenpersoon voor consumenten/bedrijven/professionelen en asbestspecialisten (partners van asbestinfo.vlaanderen).

Om die service aan beide kanten te garanderen, kan Asbestinfo.vlaanderen extra informatie aan je aanvraag toevoegen die ze per mail of telefonisch van je ontvangt.

Aanvraagspecifieke gegevens Dit zijn gegevens die over jouw mogelijke asbestsituatie gaan en zijn belangrijk voor een effectieve dienstverlening door de partners en/of asbestinfo.vlaanderen


Gegevens die we verzamelen, ongeacht je een offerte-aanvraag doet

Gegevens over jouw activiteiten op onze website Door Asbestinfo.vlaanderente bezoeken, houden we standaard statistieken van het bezoek bij.

Denk daarbij aan de pagina’s die je bekijkt en hoe lang je op de pagina’s blijft.

Deze standaard statistieken geeft Asbestinfo.vlaanderen een indruk van de aantrekkelijkheid van de website en het gemak waarmee je navigeert naar verschillende pagina’s. Dat is belangrijk om onze dienstverlening beter op jou af te stemmen.

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) Hyperlinks zijn de digitale paden op het internet waarmee je van A naar B gaat. Wanneer een website (noem het  ‘A’) een link (een ‘pad’) van Asbestinfo.vlaanderen (noem het ‘B’) op zijn website heeft geplaatst, bijvoorbeeld in een blog of nieuwsartikel, en jij op de link klikt, dan bezoek je de website van Asbestinfo.vlaanderen.

Wij zien dan in onze websitestatistieken dat jouw bezoek afkomstig is van het blog of nieuwsartikel van website A waarin onze link vermeld staat.

Internetbrowser en apparaat type Bij het ontwerp van een website moet je rekening houden met verschillende apparaten en soorten browsers. Zo verkrijgen we bijvoorbeeld inzicht in langzame laadtijden, foutmeldingen en pagina’s die verkeerd worden ingeladen. Dankzij die informatie kunnen we een goed werkende website houden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Asbestinfo.vlaanderen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ASCOOK B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het doel waarmee we persoonsgegevens verzamelen Wettelijke grondslag
Je informatie aanvraag te kunnen koppelen aan maximaal 3 partners die in jouw regio een offerte kunnen opmaken en/of advies uitbrengen en/of informatie verstrekken Overeenkomst
Je commerciële en/of informatieve e-mails te kunnen sturen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven Toestemming
Je te kunnen bellen, mailen, WhatsAppen of SMS-en indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door je te mailen over de voortgang van je aanvraag of je op de hoogte te houden van berichten die gestuurd worden tussen jou en de partners Overeenkomst
De pagina’s die je op Asbestinfo.vlaanderen bezoekt te analyseren, zodat we je relevante producten of diensten kunnen aanbieden. Toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Asbestinfo.vlaanderen .kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ASCOOK BV.) tussen zit.

Waarom Asbestinfo.vlaanderen automatische besluitvorming inzet
Asbestinfo.vlaanderen heeft zelf een systeem ontwikkeld dat jouw aanvraag aan de juiste partner koppelt. De koppeling die het systeem maakt, is een voorgestelde koppeling op basis van de gegevens die je in het formulier hebt ingevuld. Dat voorstel wordt altijd daarna door een medewerker van Asbestinfo.vlaanderen gecontroleerd voordat de aanvraag daadwerkelijk verstuurd wordt naar de bedrijven.

Onderliggende logica
Om een zo goed mogelijke koppeling voor haar dienst te kunnen voorstellen, maakt het systeem gebruik van de door jou ingevulde adresgegevens. Op basis van de afstand van jouw woning/bedrijf tot de partner, worden er bedrijven voorgesteld die de aanvraag in behandeling zouden kunnen nemen. Op die manier kan Asbestinfo.vlaanderen jou in contact laten komen met asbestspecialisten uit jouw regio.

Belang
Een automatisch systeem is nodig, omdat we niet steeds de tijd hebben om handmatig op zoek te gaan naar de juiste bedrijven. Het gevolg van een automatisch systeem is dat Asbestinfo.vlaanderen jou sneller in contact kan brengen met asbestspecialisten, waardoor je ook sneller antwoorden kan ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Asbestinfo.vlaanderen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doordat Asbestinfo.vlaanderen echter zelf lastig kan inschatten wanneer de dienstverlening stopt, geven wij jou, als gebruiker, alle vrijheid om zelf te bepalen hoe lang Asbestinfo.vlaanderen jouw gegevens bewaart.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postcode 21 dagen tot onbepaald De minimale bewaartermijn is 21 dagen, omdat we de partners voldoende tijd willen geven om contact met je op te nemen en/of asbestinfo.vlaanderen de tijd te geven om zelf op jouw vraag te antwoorden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Asbestinfo.vlaanderen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Concreet betekent dit dat we persoonsgegevens zullen/kunnen delen met maximaal 3 asbestspecialisten (partners) die je offerte/informatie/advies kunnen toesturen en/of een afspraak met jou maken. “kunnen” want soms zal asbestinfo.vlaanderen zelf op jouw vragen antwoorden als we van mening zijn, dat er geen partner aan tepas moet komen en/of wanneer je expliciet hebt gevraagd om niet in contact gebracht te worden met één of meerdere asbestspecialisten..

Asbestspecialisten die bij Asbestinfo.vlaanderen zijn aangesloten zijn verbonden aan de algemene voorwaarden, waarin staat dat ze zichzelf ertoe verplichten zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die ze van jou, via Asbestinfo.vlaanderen, ontvangen, in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG-wet).

ASCOOK BV. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Asbestinfo.vlaanderen B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derden aan wie we je persoonsgegevens delen

Naam Jurisdictie Doel Welke gegevens
Belgische of Nederlandse bedrijven met een rechtsvorm die aanvragen behandelen (lijst beschikbaar op aanvraag en zal weldra gepubliceerd worden op de site van Asbestinfo.vlaanderen) voor zaken die op de website van Asbestinfo.vlaanderen staan  Benelux Zodat je gratis offerte/info/advies  kan ontvangen voor je aanvraag. Persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid vermeld staat onder ‘persoonsgegevens die wij verwerken’

Daarnaast verstrekken wij ook de antwoorden op asbestspecifieke vragen, bijvoorbeeld welk type asbest je denkt te hebben, waar het asbest zich mogelijks bevindt….

Externe partijen die we inschakelen om e-mails, WhatsApp of sms-berichten te kunnen versturen Benelux Zodat we je op een veilige manier per e-mail, WhatsApp of SMS op de hoogte kunnen houden over  je aanvraag.

Zodat we je op een veilige manier persoonlijke nieuwsbrieven kunnen toesturen.

Persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid vermeld staat onder ‘persoonsgegevens die wij verwerken’  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Asbestinfo.vlaanderen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij het gebruik van onze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

ASCOOK BV. gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ze worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze verder te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Een overzicht van alle cookies en hoe je ze kan aanpassen lees je in de footer van de website bij “cookie statement”

Je sitebezoek bijhouden in Google Analytics

Om de website van Asbestinfo.vlaanderen te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we een cookie van Google Analytics in je browser (zie hierboven ‘google analytics tracking’). Ook daarin respecteert Asbestinfo.vlaanderen jouw privacy. Asbestinfo.vlaanderen heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en anonimiseert de gegevens die naar aanleiding van jouw websitebezoek worden verwerkt in Google Analytics. Het is daardoor onmogelijk om die gegevens naar jou persoonlijk te herleiden.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je gegevens inzien, wijzigen, verwijderen en overdragen
Asbestinfo.vlaanderen weet zoveel als jij ons geeft. Jouw gegevens zullen bestaan uit een gedeelte persoonlijke gegevens en een gedeelte aanvraagspecifieke gegevens. 

Naast het recht op inzage is er recht op overdracht. Je kan via e-mail (info@asbestinfo.vlaanderen) de gegevens die bij ons bekend zijn, digitaal opvragen. Daarmee maken we het je mogelijk om eenvoudig je gegevens elders onder te brengen.

Je hebt eveneens het recht om je persoonsgegevens te wijzigen, bijvoorbeeld omdat je per ongeluk een spelfout hebt gemaakt of omdat je verhuisd bent naar een ander adres. Een aanvraag tot wijziging kan je richten aan info@asbestinfo.vlaanderen.

Bij wet moet Asbestinfo.vlaanderen zeker weten dat het verzoek om inzage, wijziging of verwijdering door jou is ingediend. Als je de voorkeur geeft dat wij persoonlijk je verzoek in behandeling nemen, dan is Asbestinfo.vlaanderen bij wet verplicht te vragen om een kopie van je identiteitsbewijs te sturen naar info@Asbestinfo.vlaanderen, om er zeker van te zijn dat het verzoek echt door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer. Dit ter bescherming van je privacy.  Om aan je verzoek te voldoen (inzage, correctie, overdracht of verwijdering), hanteren wij de wettelijke verwerkingstermijn van een maand.

Concreet betekent dit dat je zelf op elk gewenst moment de persoonsgegevens die wij hebben, kan inzien, wijzigen, overdragen of verwijderen. Wanneer je verzoekt je gegevens te verwijderen, dan zullen we de wettelijke termijn van 1 maand hanteren.Je verzoek tot verwijdering indienen via info@asbestinfo.vlaanderen is daarom de snelste en veiligste manier.

Gegevensbeschermingsautoriteit
ASCOOK B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbescherminsgautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Asbestinfo.vlaanderen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email info@Asbestinfo.vlaanderen

Dit privacybeleid is geüpdatet op 05.11.2023