Erkende asbestlabo's

Wat is een asbestinventarisatie?

 

De FOD WASO reikt de erkenningen uit voor asbestlabo’s in België. Een erkend asbestlabo mag:

 • Een erkend asbestlabo mag alleen het asbesthoudende karakter van een materiaal bepalen. Dat moet gebeuren via gepolariseerd lichtmicroscopie (PLM). Uitspraken doen over de concentratie van asbest in het materiaal (massapercentage) is onder de erkenning niet toegelaten. Het asbestlabo mag die concentratie wel rapporteren, maar moet expliciet vermelden dat de meting niet onder de erkenning valt.
 • de concentratie asbest in de lucht meten op een werf. Dit moet gebeuren op één van volgende manieren:
  • de norm NBN T96-102∗ “Werkplaatsatmosferen – Bepaling van de asbestvezelconcentratie – Membraanfiltermethode met optische fasecontrastmicroscopie”;
  • elke andere methode die gelijkwaardige resultaten oplevert.

Meer informatie over de wetgeving en procedures voor asbestlabo’s vindt u in de codex over het welzijn op het werk.

Waar vind ik erkende asbestlabo’s?

U vindt een lijst van erkende laboratoria die kunnen onderzoeken of asbest in een materiaal of in de lucht aanwezig is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be (externe link) > Erkenningen - Meldingen > Erkenning: Erkende laboratoria (groep 2 + 6) (http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5048 (externe link))

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg via informatie@werk.belgie.be (link stuurt een e-mail)

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: