Zelf asbest verwijderen

Wanneer mag je zelf asbest verwijderen?

Kan je op elk van volgende vragen JA antwoorden, dan mag je zelf asbest verwijderen:

 • Kun je het materiaal verwijderen zonder het te breken?
 • Kun je het materiaal los schroeven met een traagdraaiende schroevendraaier?
 • Lijkt het materiaal nog in goede staat?
 • Beschik je over hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen en naar beneden te brengen?
 • Ben je voldoende geïnformeerd?

Is het antwoord op al deze vragen ja? Dan mag je het materiaal effectief zelf verwijderen mits de nodige veiligheidsmaatregelen. In alle andere gevallen neem je contact op met een erkende aannemer.

In dit overzicht zie je makkelijker wat mag en wat niet (bron: intercommunale mirom):

asbest zelf verwijderen

Wanneer je zelf asbest verwijdert, dan kan je daarmee terecht op het containerpark of in sommige gemeenten komen ze het zelfs aan huis ophalen. Lees hier de prijzen en voorwaarden om zelf asbest weg te brengen naar het recyclagepark.

Er zijn speciale doe-het-zelf pakketten beschikbaar waarmee u op een veilige manier uw golfplaten of dakleien met asbest mag verwijderen. U kan zo’n pakket aanvragen voor slechts 30 euro. In zo’n pakket zit een mondmasker, handschoenen, opbergzakken en een speciale overal. Een asbestexpert zal het pakket bij u thuis afleveren en geeft intussen een woordje uitleg over hoe u het best te werk kan gaan. Daarna wordt het afval thuis afgehaald.

Als particulier en landbouwer mag je het asbest dat je zelf verwijderde afvoeren naar een containerpark. In de meeste containerparken kun je slechts met een beperkte hoeveelheid asbestcement terecht. Er zijn wel gemeenten en intercommunales die initiatieven op touw hebben gezet voor hun inwoners om het asbestafval in te zamelen en af te voeren. Sommige gemeentes of intercommunales leveren zelfs specifieke steun voor landbouwbedrijven. Het is dus altijd interessant om na te gaan bij je gemeente welke mogelijkheden er zijn voor de afvoer van het asbest, de hoeveelheid die je als landbouwer daar kwijt kan en de kostprijs ervan.

Indien de gemeente geen voldoende oplossing biedt voor de afvoer van het asbestafval, dan is de afvoer naar een betalende inzamelsite of het laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar de meest logische weg. Als landbouwer en dus producent van de afvalstoffen mag je het asbestafval zelf naar een geregistreerde inzamelaar brengen. Als je het zelf wegbrengt, hoeft dit niet geregistreerd te worden. Maar uiteraard moet je wel de nodige maatregelen te nemen, zodat er geen asbestvezels vrijkomen bij het transport. Let wel op dat je de nodige afgiftebewijzen krijgt van de geregistreerde inzamelaar, aangezien er geen identificatieformulier of vervoersbewijs werd opgemaakt bij eigen vervoer.

Je kan natuurlijk ook het asbestafval laten afvoeren door derden. Vraag in dat geval steeds een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Het is jouw bewijs dat je het asbestafval op wettelijke wijze hebt laten afvoeren. Dit bewijs moet je minstens 5 jaar bewaren.

Kies je ervoor om zelf jouw asbestleien/golplaten te verwijderen, neem dan volgende (voorzorgs)maatregelen:

Maatregelen vóór het verwijderen:

 • Trek beschermende kledij aan: een aansluitend stofmasker (beschermingsklasse FFP3), een wegwerpoverall en afspoelbare schoenen. Je vindt deze zaken bij de betere doe-het-zelf zaak of een gespecialiseerde bouwhandel.
 • Neemt je asbest weg buiten een gebouw? Sluit dan de ramen en deuren van het aangrenzende gebouw en schakel ventilatiesystemen uit.
 • Dek de onderliggende vloer of omliggende materialen af met een folie om loskomende stukken op te vangen.

Maatregelen tijdens het verwijderen:

 • Zorg ervoor dat er geen minderjarigen in de buurt zijn.
 • Vermijd stof door het asbest te bevochtigen of te fixeren. Dat doe je door water te vernevelen of door een aangepast fixeermiddel te gebruiken. Je vindt zo’n fixeermiddel in de gespecialiseerde bouwhandel.
 • Demonteer asbestelementen door ze een voor een met de hand los te maken of los te schroeven.
 • Alle werktuigen die stof veroorzaken, al is het maar een beetje, maken asbestvezels los. Gebruik daarom alleen handwerktuigen (schroevendraaier of handzaag voor het doorzagen van vijzen of bouten) en geen mechanische werktuigen met een grote draaisnelheid of onder hoge druk (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven). Om vastgeroeste bouten door te zagen of slijpen kan u uitzonderlijk mechanische werktuigen gebruiken als u zeker bent het asbest niet zelf te raken.
 • Probeer het asbest niet te breken.
 • Gooi het asbest nooit naar beneden, maar breng het voorzichtig naar de begane grond.

Maatregelen na het verwijderen:

 • Verpak het asbestafval dubbel en zo intact mogelijk. Daarvoor bestaan er afsluitbare (bouwpuin)zakken, speciale asbestbags (1 m³ of platenzak) of containers met bigbag.
 • Gebruik een verpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest.
 • Houd het asbestafval gescheiden van de rest van het sloopafval.
 • Vouw de verontreinigde afdekfolies op en verpak ze met het asbestafval.
 • Heb je binnenshuis asbest verwijderd? Maak dan alles schoon met water (nooit stofzuigen!). Verpak gebruikte dweilen of doeken dubbel en voer ze samen met het asbestafval af. Verlucht nadien het gebouw goed.
 • Spoel uw schoenen buiten af.
 • Doe de wegwerpoverall en het stofmasker (als laatste) uit en voer die ook verpakt af met het asbestafval.
 • Voer het verpakte asbestafval correct af.

Als particulier of zelfstandige mag je het verwijderen van het hechtgebonden asbest zelf uitvoeren zonder bijkomende opleiding te volgen. Indien je met personeel werkt, dat je wil inschakelen voor het verwijderen van het asbest, dan moeten die medewerkers de nodige opleidingen hebben gevolgd. Dit omvat een opleiding ‘asbestverwijdering met de techniek van de eenvoudige handelingen’ van minimaal 8 uur. Hiervoor wordt een attest uitgereikt dat maximaal 1 jaar geldig is. Bovendien moet er vooraleer gestart wordt met de werken een melding gebeuren aan de arbeidsinspectie.

Toch liever een erkende asbestverwijderaar inschakelen? raadpleeg onze contactpagina voor een vrijblijvend contact met een specialist voor gratis advies en een eventuele offerte.

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: