Wat is een asbestattest?

Het asbestattest is sinds 2022 verplicht bij de verkoop van gebouwen die gebouwd werden vóór 2001. Een asbestattest (of asbestcertificaat) toont aan of een gebouw al dan niet asbest bevat en zo ja, waar. Dit attest of certificaat wordt uitgereikt door OVAM nadat er een erkende deskundige de woning bezocht heeft en een asbestinventaris heeft opgemaakt. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken.

Het attest moet opgesteld worden door een erkend deskundige en bevat informatie over de aanwezigheid, de locatie en de toestand van het asbest in het gebouw. Als er geen asbest aanwezig is, wordt dit bevestigd in het attest.

Het asbestattest heeft als doel om de gezondheid van de nieuwe eigenaars of gebruikers van het gebouw te beschermen en hen te informeren over de eventuele aanwezigheid van asbest. Asbest kan namelijk bij beschadiging of veroudering vezels vrijgeven die bij inademing schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Het is belangrijk om te vermelden dat het asbestattest niet hetzelfde is als een asbestinventarisatie. Een asbestinventarisatie is een grondige analyse van een gebouw om alle asbesthoudende materialen te identificeren en te lokaliseren. Het asbestattest daarentegen beperkt zich tot het aangeven of er wel of geen asbest aanwezig is en waar dit zich bevindt.

In deze asbestinventaris worden de plaatsen en ruimtes geïnventariseerd waar asbest aanwezig is en geeft ook weer welke bijkomende oplossingen mogelijk zijn. Zo kan er advies gegeven worden over veilig gebruik of tot verwijderen van het asbest. Er zal ook steeds een maximumtermijn vermeld staan alvorens de asbest moet verwijderd zijn. Het is dus niet zo dat bij vaststelling van de aanwezigheid van asbestvezels er geen asbestattest uitgereikt zal worden. Wel zal de koper op de hoogte zijn van de aanwezigheid en de te nemen stappen om de asbest te verwijderen.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd vóór 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Als je je woning verkoopt moet je de informatie aan de koper meedelen bij het sluiten van het compromis. De inhoud van het ‘asbestattest’ moet ook in de verkoopsakte staan

Wat kost een asbestattest?

De kosten voor een asbestattest kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en complexiteit van het gebouw en de locatie van het gebouw. De prijzen kunnen ook verschillen per erkend asbestdeskundige.

Over het algemeen kan een asbestattest voor een woning in België tussen de 150 en 500 euro kosten. Voor grotere gebouwen, zoals bedrijfsgebouwen, kan de prijs hoger zijn. Het is echter aan te raden om bij verschillende erkende asbestdeskundigen een offerte op te vragen en deze met elkaar te vergelijken om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.

Het is belangrijk om op te merken dat het niet aanbevolen is om te kiezen voor de goedkoopste optie, omdat het belangrijk is om een deskundige en betrouwbare asbestdeskundige te kiezen voor een grondige en nauwkeurige analyse van het gebouw. Asbest kan immers gezondheidsrisico's met zich meebrengen en het is van cruciaal belang om dit op een veilige en verantwoorde manier aan te pakken

Dit attest wordt ook direct gekoppeld aan je woningpas.

 

Waar kan je een asbestattest krijgen?

Het attest zal opgenomen worden in de notariële akte, en vanaf 2021 ook in de Woningpas, het digitale paspoort waarop alle overheidsinformatie over een woning of bouwgrond opgeslagen is.

Wat is een woningpas?

Een woningpas is een digitaal paspoort voor woningen in België. Het bevat een schat aan informatie over een woning, zoals bouwjaar, bouwtechnische gegevens, energieprestaties, keuringsverslagen, eventuele stedenbouwkundige informatie en nu ook informatie over de aanwezigheid van asbest.

De woningpas is in het leven geroepen om eigenaars en kopers van een woning te voorzien van transparante en betrouwbare informatie over hun woning. Hierdoor kunnen ze beter geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot hun woning.

De woningpas is beschikbaar voor alle woningen in Vlaanderen en wordt automatisch aangemaakt voor elke nieuwe woning die wordt gebouwd. Voor bestaande woningen kan de woningeigenaar de woningpas opvragen via de website Mijn Woningpas (https://www.mijnwoningpas.be/).

Naast het feit dat de woningpas informatie bevat over de aanwezigheid van asbest, kan het ook helpen bij het verbeteren van de energieprestaties van de woning. Zo kan de woningeigenaar advies krijgen over energiebesparende maatregelen en informatie over mogelijke premies en subsidies.

De woningpas is een initiatief van de Vlaamse overheid en is gratis beschikbaar voor alle eigenaars en kopers van een woning in Vlaanderen.

 

Vanwaar komt het asbestattest?

Het asbestdecreet werd nog voorgesteld onder de vorige minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V). In Vlaanderen zit er nog, naar schatting, 2,3 miljoen ton asbest in gebouwen. “Dat betekent dat in zo’n 70 tot 90 procent van de Vlaamse gebouwen van voor 2001 minstens één asbesttoepassing zit”, zegt Verheyen. Asbestvezels zitten in meer dan 3.000 verschillende bouwmaterialen, dakbedekking en gevelbekleding tot isoleringen. Het decreet moet de basis vormen van een versnelde asbestafbouw. Tegen 2034 moeten alle openbare gebouwen asbestveilig zijn. In 2040 wil minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) heel Vlaanderen asbestvrij hebben. Asbest is dan ook bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling aan de vezels kan verschillende vormen van kanker veroorzaken. “Asbest heeft door de jaren heen te veel slachtoffers gemaakt”, zei Van den Heuvel daarover in februari. “Ook nu nog sterven mensen aan de gevolgen van asbestvergiftiging. Als overheid hebben we een verantwoordelijkheid om daar komaf mee te maken.”

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: