Asbest ophalen: wie mag het en wat kost het?

Heeft u het asbest zélf verwijderd?

Hebt u zelf een hechtgebonden asbesttoepassing verwijderd? Voer het asbestafval dan af naar het recyclagepark of laat het ophalen door een geregistreerde inzamelaar.

Opgelet:

 • Houd asbestafval altijd gescheiden van ander bouw- en sloopafval.
 • Asbestkoorden uit oude kachels worden niet aanvaard in het recyclagepark. Fixeer de koord met water of een fixeermiddel, verpak ze in dubbel plastic zakken en lever ze af bij een geregistreerde asbestinzamelaar.

Geregistreerde asbestinzamelaar

Hebt u grotere hoeveelheden asbestafval die u liever laat ophalen? Neem dan contact op met een geregistreerde asbestinzamelaar. Zo selecteert u een inzamelaar bij u in de buurt:

 1. Surf naar onze online tool.
 2. Selecteer het vakje ‘Afvalomschrijving of Eural code’.
 3. Typ er de volgende code in: ‘170605 – asbesthoudend bouwmateriaal’.
 4. Klik op ‘Zoek’.
 5. Selecteer een inzamelaar en maak een afspraak.

De inzamelaar komt dan langs om het asbestafval op te halen en af te voeren naar een vergunde verwerkingsinstallatie. Hij moet daarbij een container gebruiken die voorzien is van een 'bigbag': een stevige, scheurbestendige witte zak die na het laden veilig kan worden afgesloten.

Vraag aan de inzamelaar een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Een gelijkaardig afgiftebewijs dat de plaats van herkomst en afgifte vermeldt volstaat ook. Zo kunt u achteraf bewijzen dat u het asbest correct hebt laten afvoeren.

Voordelige ophaling aan huis van asbest

Sommige steden en gemeenten organiseren een voordelige ophaling aan huis van grotere hoeveelheden asbestcement, gesubsidieerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Zowel hechtgebonden asbesttoepassingen die u zelf verwijderde, als toepassingen die werden weggenomen door een aannemer worden opgehaald. De ophaling gebeurt met aangepaste asbestzakken of containers met bigbag.

Informeer bij uw afvalintercommunale of milieudienst of de ophaling ook in uw gemeente aangeboden wordt.

 

INCOVO

Incovo haalt asbestplaten bij particulieren aan huis op. De platen moet je verpakt aanbieden in een speciale asbestplaatzak. Je koopt zo’n zak, samen met een beschermingspak, masker en handschoenen voor 30 euro op het recyclagepark, goed voor 50 m³ aan golfplaten.

Eens de zak gevuld is, kan je op www.incovo.be/asbest een afspraak voor ophaling maken. Een erkend transporteur haalt de zakken dan op en brengt ze naar een stortplaats. Deze ophalingen zijn altijd op dinsdag en zijn inbegrepen in de 30 euro die je al betaald hebt. De reële kost voor deze ophaling is normaal 300 euro, dankzij subsidies kan het voor 30 euro.

Wie zelf asbest naar het recyclagepark brengt, kan dat nog steeds gratis doen. Maar ook hier moet je rekening houden met enkele veiligheidsmaatregelen. Om de verspreiding van stof tegen te gaan, moet je asbest vanaf nu ingepakt vervoeren. Het verpakken doe je in doorzichtige bouwfolie. Met tape kan je de folie dan op maat dichtplakken.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op via 02 255 94 70 of via info@incovo.be.

 

Je kan als particulier asbesthoudende materialen die je zelf verwijderd hebt naar het containerpark brengen. Ze zijn immers niet herbruikbaar, ook al zien ze de materialen er nog goed uit, omdat ze steeds een gevaar inhouden, wanneer er vezels vrijkomen.

Wat mag WEL

 • Enkel gebonden asbest
 • Oude golfplaten
 • Onderdakplaten
 • Asbestleien (vlakke, vierhoekige platen in een blauwachtige kleur)
 • Gas-, water- en rioleringsleidingen (vezelige structuur op de grijzige breukvlakken)
 • Vlakke gevelplaten of binnenschotten
 • Bloembakken

Advies: de kledij en de beschermingsmaterialen die je gebruikte, breng je ook best naar het recyclagepark, omdat er mogelijks heel veel schadelijke vezels kunnen achterblijven.

Wat mag NIET?

 • Asbest in losse of niet-gebonden vorm, zoals spuitasbest, asbestkoord, asbesthoudend pleisterwerk, isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels, asbestkarton, isolatiegips ...

Twijfel je? Doe dan beroep op een asbestverwijderaar (om het asbest te laten verwijderen) en/of geregistreerde inzamelaar (als je het asbest zelf hebt verwijderd)

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: