Wat zijn de verplichtingen voor een werkgever inzake asbest?

Ben je een werkgever en komen jouw mensen in contact met asbest, dan legt dit artikel u helemaal uit wat u precies moet doen.

Wil je graag een opleiding eenvoudige handelingen en/of asbestverwijdering volgen als werkgever (of voor je medewerkers), lees dan ons overzicht opleiding.

Zijn mijn werknemers of ikzelf verplicht om een opleiding te volgen vooraleer asbesthoudende materialen te verwijderen?

De federale arbeidswetgeving stelt dat elke werknemer die blootgesteld wordt aan asbest zowel een verplichte basisopleiding als een verplichte jaarlijkse bijscholing moet volgen:

 • Werknemers die tewerkgesteld zijn bij een erkend asbestverwijderend bedrijf moeten een basisopleiding van minimaal 32 uur en een jaarlijkse bijscholing van minimaal 8 uur volgen.
 • Werknemers die niet werken in een asbestverwijderend bedrijf, maar die toch te maken hebben met de verwijdering van gebonden asbest, moeten een basisopleiding van minimaal 8 uur en een jaarlijkse bijscholing van 8 uur volgen.
 • Werknemers die enkel sporadisch en in kleine hoeveelheden gebonden asbest verwijderen, worden vrijgesteld van deze opleidingsverplichting.

Kan ik als werkgever een beroep doen op subsidies om te voldoen aan de opleidingsplicht van mijn werknemers?

Wanneer de werknemers behoren tot het paritair comité 124, dan voorziet de bouwsector in een financiële tegemoetkoming voor de opleidingskosten. De voorwaarde hiervoor is wel dat de opleiding wordt gegeven door een opleidingscentrum dat erkend is door Constructiv. Raadpleeg hiervoor de website van Constructiv.

Moet ik asbestverwijderingswerken melden en hoe doe ik dat?

Elke werkgever die asbesthoudende materialen gaat verwijderen, moet deze werken melden bij de regionale directie van de FOD WASO, algemene directie Toezicht Welzijn op het Werk.

Wanneer moet ik een register van blootgestelde werknemers opstellen?

Of het nu gaat om een erkend asbestverwijderend bedrijf of niet: elke werkgever met werknemers die asbest verwijderen, dient een register samen te stellen met de gegevens van deze werknemers, de blootstellingsduur en de aard van het asbest waarmee zij in contact zijn gekomen.

Werknemers die alleen deelnemen aan sporadische handelingen van asbestverwijdering, hoeven in dit register niet te worden opgenomen.

Wat zijn sporadische handelingen?

Sporadische handelingen worden in de regelgeving omschreven als “handelingen die slechts sporadisch (met een geringe intensiteit of frequentie) worden uitgevoerd en waarvan uit de risicobeoordeling blijkt dat de grenswaarde nooit overschreden zal worden.” Voorbeelden hiervan zijn korte, niet-continue onderhoudsactiviteiten waarbij geen vezels vrijkomen of het (af en toe) inpakken van niet-beschadigde asbesthoudende materialen in goede staat.

Wat zijn de gevolgen wanneer het gaat om sporadische handelingen?

Wanneer het gaat om sporadische handelingen voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, dient de werkgever geen register met blootstelling van zijn werknemers bij te houden. Hij is ook vrijgesteld van de meldingsplicht aan de regionale directie Toezicht Welzijn op het Werk en het gezondheidstoezicht van de arbeiders in het kader asbestverwijderingswerken is niet van toepassing.

Wat doe ik als ik tijdens renovatiewerken materialen vind die asbest kunnen bevatten?

Elke werkgever moet erover waken dat hij zijn werknemers niet blootstelt aan asbest. Wanneer hij werken gaat uitvoeren bij een bouwheer, is hij daarom verplicht om na te gaan of er geen asbest aanwezig is. Vermoed je als werkgever dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn en is er geen asbestinventaris voorhanden? Dan moet je stalen laten nemen vooraleer de werkzaamheden aan te vatten.

 

Als bouwheer informeer je altijd best de aannemer(s) die bij jou aan de slag gaan over je vermoedens of over wat je weet.

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: