Opleiding eenvoudige handelingen asbest

Waar kan ik een opleiding volgen?

Als particulier ben je niet verplicht om een opleiding te volgen alvorens je hechtgebonden asbest gaat verwijderen. Wel heb je de mogelijkheid om bij de VDAB een opleiding te volgen “asbest eenvoudige handelingen”. Bij het afronden van deze opleiding verkrijg je een certificaat met een geldigheid van 1 jaar. Voor de opleiding betaal je 260 euro.

Als werknemer van een asbestverwijderingsbedrijf en als aannemer ben je verplicht om een opleiding voor het verwijderen van asbest te volgen. Deze opleiding duurt minimaal 8 uur en dient elk jaar herhaald te worden. Het certificaat dat je verkrijgt na het afronden van de opleiding heeft een geldigheid van 1 jaar. Naast de 8 uur durende opleiding moet je als werknemer elk jaar 8 uur bijscholing volgen.

 

Tal van instellingen organiseren praktische trainingen en theoretische cursussen waarbij de focus ligt op het correct herkennen en risicovrij verwijderen van schadelijke asbestmaterialen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gekende opleidingen.

OVAM:

De OVAM biedt twee verschillende opleidingen aan voor lokale besturen. De theoretische opleiding “asbest in en om het huis” biedt antwoord op een hele reeks vragen omtrent asbest en richt zich tot lokale toezichthouders, milieuambtenaren en medewerkers van woonwinkels/renovatieloketten/woonkantoren, medisch milieukundigen, wooninspecteurs, etc. De meer praktisch gerichte opleiding “omgaan met asbesthoudend(e) materialen/afval” is gericht op werknemers met een technisch profiel die asbest willen herkennen.

Er zijn enkele data voorzien voor beide opleidingen. De vereiste is wel dat er minimum 20 deelnemers zijn ingeschreven vooraleer een sessie doorgaat. Deze gaan door in de gebouwen van de OVAM (Stationsstraat 110, Mechelen). Op het einde van elke cursus ontvang je een officieel opleidingsattest. Meer informatie vind je op de website van OVAM.

Praxis organiseert een basisopleiding van 32 uur die zich specifiek richt tot personen die asbest of asbesthoudende materialen slopen en verwijderen, alsook de werfleiders. Dit is de verplichte training voor alle erkende asbestverwijderaars en voor bedrijven die hun erkenning willen behalen. Men leert er de mogelijke gevaren herkennen, inschatten en vervolgens gepast te handelen. De inhoud een duurtijd van de training liggen bovendien bij wet vast. Jaarlijks is er ook een bijkomende verplichte bijscholing van 8 uur.

IBEVE biedt ook opleidingen gerelateerd aan asbest. Deze zijn bedoeld voor werkgevers en hun werknemers en kunnen plaats vinden in je eigen bedrijf of instelling of in de voorziene lokalen van IBEVE. Hier worden drie opleidingen aangeboden: verwijderen van asbest met de techniek van de eenvoudige handelingen, omgaan met asbest bij onderhouds- en herstelwerken en kennen en herkennen van asbest. Je kan meer informatie vinden via de website van IBEVE.

Tegenwoordig kun je ook aan Syntra een opleiding volgen op de campussen in Antwerpen, Mechelen en Leuven. De inhoud van deze opleiding is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de frequentie waarmee de werknemers met asbest in aanraking komen. In 4 praktijkgerichte sessies behandelt een ervaringsdeskundige de theoretische en praktische aspecten van asbesthoudende materialen inclusief de manier waarop je ze behandelt. Aan de hand van foto’s van materialen met asbest en demonstraties van de noodzakelijke beschermingsmiddelen ontdek je hoe je asbest kan herkennen, saneren en verwijderen. Je kan meer informatie vinden op de website van Syntra.

Ook Constructiv biedt verschillende cursussen aan voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden zoals architecten, werkzoekenden in de bouw en veiligheidscoördinatoren. Je kan meer informatie vinden omtrent deze opleiding via deze link.

Ook Edutec biedt een cursus basis asbestverwijdering aan voor werknemers van asbestverwijderende bedrijven. Je kan  meer informatie vinden omtrent deze opleiding via http://www.edutec.be/trainings/asbestverwijdering-basis

Daarnaast biedt ook de VDAB een opleiding “asbest eenvoudige handelingen”. Deze opleiding is gericht op personen die asbest verwijderen en gaat door op meerdere locaties. Ook hier ontvang je een officieel certificaat na het afronden van de opleiding. Deze cursus kan je terugvinden tussen de opleidingen van de VDAB.

Een asbestverwijderaar is een opgeleid professional in het verwijderen van asbest. De asbestverwijderaar beschikt over een attest ‘eenvoudig handelen’ én hij of zij houdt zich aan de Code van Goede praktijken ‘Veilig werken met asbestdaken en- gevels’. In de onderstaande tabel wordt weergegeven wanneer het inschakelen van een asbestverwijderaar verplicht is. 

 

Soort asbest  Uitleg  Verplicht? 
Hechtgebonden asbest in goede staat  De asbestvezels zitten vast in de materiaalstructuur. NEE
Hechtgebonden asbest in slechte staat De asbestvezels zitten door de slechte staat van het materiaal niet meer vast in de materiaalstructuur.  JA
Niet-hechtgebonden asbest De asbestvezels zitten niet vast in de materiaalstructuur. JA

 

De kostprijs voor het laten verwijderen van asbest is afhankelijk van de grootte van de ruimte waaruit de asbesthoudende materialen verwijdert moeten worden, de aanwezigheid van golfplaten en de concentratie van de asbestvezels. Het afvoeren van het verwijderde afval wordt vaak aangerekend als een bijkomende kost. De onderstaande tabellen geven de gemiddelde kostprijs weer. 

Grootte van de ruimte  Gemiddelde prijs excl. BTW
1 ruimte tot 35m² €750 - €950
2 ruimtes tot 40m² €850 - €1 050
2 ruimtes tot 70m² €1 450 - €1 950
3 ruimtes tot 50m² €1 000 - €1 400

 

Grootte van de ruimte met golfplaten Gemiddelde prijs excl. BTW 
1 - 10m² €500 - €600
11 - 20m² €600 - €700
21 - 30m² €700 - €750
31 - 50m² €750 - €800

 

Hoe gaat een asbestverwijderaar tewerk?

De asbestverwijderaar maakt gebruik van aangeleerde methodes om op zo een veilig mogelijke manier de asbesthoudende materialen uit een gebouw te verwijderen. Alvorens hij of zij van start gaat met het verwijderen van de asbest, wordt de omgeving rond het gebouw afgezet. Daarna verwijdert de asbestverwijderaar de asbesthoudende materialen. Luchtdicht verpakt (in asbestzakken), worden de asbesthoudende materialen uit het gebouw gehaald en in een asbestcontainer gelegd. Eventuele vrijgekomen asbestvezels worden opgezogen met een stofzuiger die beschikt over een speciale filter. Na de verwijdering komt een erkend labo ter plaatse om het gebouw al dan niet vrij te geven.

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: