Verdubbeling budget premies asbestverwijdering voor landbouwers

Minister Zuhal Demir heeft samen met de landbouwsector en de OVAM een sectorprotocol uitgewerkt,om de verwijdering van asbest in stallen/schuren te versnellen. Samen het Algemeen Boerensyndicaat, Vlaams Agrarisch Centrum en de Boerenbond werd beslist om het budget voor asbestverwijderingsondersteuning te verdubbelen. Ongeveer 25% van alles asbestdaken in Vlaanderen (qua oppervlakte) behoort immers toe aan de landbouw. Tot op eind september 2021 hadden zich al ongeveer 300 landbouwers aangemeld. Straf is dat ook wie gepensioneerd is als landbouwer nog kan deelnemen, tot 10 jaar na de pensionering. Naast het verwijderen van het asbest, zal de landbouwer ook profiteren van verlaagde energiefacturen door het nieuwe dak (isolatie). Alles wat u wil weten over de premies kan u nalezen op onze uitgebreide premiepagina voor landbouwers. Daar kan u alle bedragen en voorwaarden terugvinden.

Laat een reactie achter