Antwerpen: subsidie voor leidingisolatie met asbest

Stad Antwerpen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) willen burgers ondersteunen, ook financieel, om leidingisolatie of vloerbekleding met asbest te verwijderen. Dit doen ze in het kader van het project Antwerpse Woningen Asbestvrij Maken (AWAM). Meer informatie hierover vind je hier

Mits u intekende op dit project en via de Stad Antwerpen en een toekenningsbevestiging kreeg om gesubsidieerd te worden, zullen een deel van de kosten rechtstreeks aan de stad Antwerpen gefactureerd worden. De prijssubsidie bedraagt 90% van het factuurbedrag exclusief btw (!), met een maximum prijssubsidie van:

 • 139,5 € per projectlocatie en per wooneenheid, voor staalnames van vloerbekleding;
 • 139,5 € per projectlocatie en per stookinstallatie, voor staalnames van leidingisolatie.

Stonefish maakt  deel uit van het aannemerscollectief van dit project: 

 • Stonefish komt naar uw woning en neemt op een veilige manier stalen van asbestverdachte vloerbekleding en leidingisolatie.
 • Stonefish analyseert deze stalen in haar labo (Stonefish is een door de overheid erkend laboratorium).
 • Stonefish stelt een rapport op waarin volgende zaken zijn opgenomen: 
  • Fotoverslag en aanduiding op schets of plan van de genomen stalen
  • Analyseresultaten van de stalen
  • Risicoinschatting op vezelvrijstelling van de aangetroffen asbesttoepassingen
  • Advies naar beheer en verwijdering van de aangetroffen asbesttoepassingen

Laat een reactie achter